Przemysł- produkty tylko do użytyku profesjonalnego

W naszej ofercie znajdują się produkty do ciężkiej ochrony antykorozyjnej i jednocześnie długotrwałej i wysokiej odporności na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne przeznaczone między innymi na konstrukcje stalowe, środki transportu, kontenery, stacje paliw. Oferujemy szeroką gamę kolorystyczną w palecie RAL oraz NCS. Jesteśmy również producentem, między innymi farb drogowych oraz farb dla potrzeb wojska.

 

PODKŁADY

S-2000

SYNOREX - SYNTETYCZNA ANTYKOROZYJNA FARBA PODKŁADOWA

Skład: zawiesina pigmentów nieorganicznych i wypełniaczy w roztworze modyfikowanych żywic alkidowych w rozpuszczalnikach organicznych, z dodatkiem środka osuszającego.

Odcienie: Według obowiązującej oferty cenowej w nie normalizowanych odcieniach i w szybkoschnących wariantach. Odcienie nie zawierają związków ołowiu ani chromu.

Przeznaczenie: Farba S 2000 SYNOREX jest farbą podkładową z właściwościami antykorozyjnymi do malowania przedmiotów metalowych w pomieszczeniach i na zewnątrz. Nadaje się jako podkład pod farby i lakiery syntetyczne i epoksydowe (minimalnie po 24 godz.), lub nitrocelulozowych (nanosić 10 dni po utwardzeniu farby), np. do wykańczania powierzchni odlewów, konstrukcji metalowych itp.
W odcieniu 0100 nadaje się jako warstwa podkładowa na drewno i można ją szlifować.
Odcienie P110 i P840 są specjalnie opracowanymi szybkoschnącymi wariantami dla przemysłu.

Nanoszenie: Natrysk, pędzel, wałek, ewentualnie zanurzanie przy temperaturze 15 - 25 °C na suchą, czystą, odtłuszczoną powierzchnię.

Rozcieńczalnik: Do natrysku S 6001, do nanoszenia pędzlem, wałkiem i zanurzania służy S 6006.

Przygotowanie farby do nanoszenia: Opakowanie otworzyć bezpośrednio przed użyciem i dokładnie rozmieszać zawartość tak, aby na dnie nie został żaden osad. Nie mieszać za szybko, aby do farby nie wmieszać za dużo powietrza. Po otwarciu oryginalnych opakowań należy jak n ajszybciej zużyć zawartość. Nie zużytą farbę przechowywać w szczelnym opakowaniu z jak najmniejszą warstwą powietrza nad poziomem farby.

Zalecane warunki aplikacji:

 • wstępne przygotowanie podkładu – podkład musi być suchy, czysty, pozbawiony ewentualnych tłuszczów i resztek rdzy, oczyszczenie mechaniczne na St. 3, optymalne właściwości antykorozyjne są uzyskiwane po opiaskowaniu na Sa 2,5.
 • optymalna temperatura otoczenia i powierzchni wynosi 15 - 25 o C i musi wynosić min. 3 o C powyżej punktu rosy
 • minimalna temperatura wynosi ogólnie 5 o C
 • maksymalna wilgotność względna powietrza wynosi 75 %
 • do rozcieńczania farby aplikowanej natryskiem, w miesiącach letnich, zaleca się rozcieńczalnik S 6005 (zapewnia lepsze rozprowadzanie na podkładzie, ograniczenie „tworzenia mgły“), w okresie zimowym rozcieńczalnik S 6001 (szybciej zasycha, ogranicza ściekanie)
 • do zanurzania należy nastawić konsystencję S 2000 zawsze według konkretnych warunków
 • w razie potrzeby można poszczególne warstwy S 2000 pokryć następną warstwą tzw. „mokre do mokrego“ po ok. 10 - 60 minutach przy DFT 40 µm
 • farbę nanosi się krzyżowym natryskiem lub równoległymi pasami, aby uzyskać równomierną warstwę
 • problematyczne miejsca (rogi, krawędzie, spawy, połączenia…) pokrywa się farbą jako pierwsze. Dopiero po zaschnięciu tej warstwy pokrywa się całą powierzchnię (łącznie z już pokrytymi problematycznymi miejscami)
 • jeżeli nie chodzi o aplikację natryskiem „mokre do mokrego“, zalecamy nanoszenie następnej warstwy po 24 godzinach (min. 16 godzin)
 • natrysk farb powierzchniowych: syntetyczne – min. 24 godziny
 • szybkość zasychania zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i grubości warstwy
 • ostateczne właściwości powłoka uzyskuje po całkowitym utwardzeniu, które trwa ok. 3 dni

S 2225-B BAZA ULTRA RAPID EMAIL

SYNTETYCZNA FARBA POWIERZCHNIOWA

Skład: Zawiesina pigmentów w roztworze modyfikowanej żywicy alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków wysuszających i adytyw.

Odcienie: Bezbarwne bazy B-V0028 i B-V0038, kolorowe odcienie według aktualnej oferty centrum mieszania.

Przeznaczenie: S 2225-B.. BAZA ULTRA RAPID EMAIL służy do mieszania finalnych odcieni według aktualnej oferty centrum mieszania. Już namieszana farba S 2225 jest przeznaczona do wykonywania warstw powierzchniowych, matowych lub z połyskiem, na metalach w systemie z odpowiednią antykorozyjną farbą podkładową do zastosowań we wnętrzach i w plenerze. Znajduje zastosowanie zwłaszcza w razie potrzeby bardzo szybkiego zasychania finalnego wykończenia metali. Farbę można też stosować do odnawiania i utrzymania starszych powłok olejnych i syntetycznych. Farba jest przeznaczona do normalnego – średnio agresywnego korozyjnie środowiska (C2 – C3).

Nanoszenie: Wałkiem, pędzlem, natryskiem lub natryskiem wysokociśnieniowym na uprzednio przygotowany i pokrywa warstwą podkładową podkład w 1 – 2 warstwach. Jako antykorozyjnej warstwy podkładowej można użyć na przykład S 2000, S 2003. Drugą warstwę S 2225 aplikuje się sposobem „mokre do mokrego” (tzn. do 120 min po naniesieniu pierwszej warstwy i po częściowym odparowaniu rozpuszczalników). S 2225 ULTRA RAPID EMAIL jest nastawiona na lepkość aplikacyjną do malowania pędzlem, zatem nie jest konieczne jej rozcieńczanie. S 2225 aplikuje się przy temperaturze 15-20 °C.

Rozcieńczalnik: S 6005 do nanoszenia pędzlem lub wałkiem, S 6001 do natrysku.

Przygotowanie farby przed nanoszeniem: Opakowanie otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Zawartość dokładnie rozmieszać tak, aby na dnie nie został żaden osad. Nie mieszać za szybko, aby do farby nie zamieszać za dużo powietrza. Po otwarciu oryginalnych opakowań należy jak najszybciej zużyć zawartość. Nie zużytą farbę przechowywać w szczelnym opakowaniu z jak najmniejszą warstwą powietrza na poziomem farby.

Zalecane warunki aplikacji:

 • przygotowanie podkładu – metalowy podkład musi być suchy, czysty, oczyszczony od ewentualnych tłuszczów i resztek rdzy i pokryty odpowiednią antykorozyjną farbą podkładową - np. S 2000 SYNOREX PRIMER.
 • optymalna temperatura otoczenia i powierzchni wynosi 18 - 28 °C i musi być min. 3 oC powyżej punktu rosy
 • minimalna temperatura wynosi ogólnie 5°C
 • maksymalna wilgotność względna powietrza wynosi 75 %
 • do rozcieńczania farby aplikowanej natryskiem, w miesiącach letnich zaleca się rozcieńczalnik S 6005 (zapewnia lepsze rozprowadzanie po podkładzie, ograniczenie tworzenia „mgły”), w normalnych warunkach należy użyć rozcieńczalnika (szybkie zasychanie, ograniczenie ściekania)
 • w razie potrzeby pierwszą warstwę S 2225 można pokryć następną warstwą tzw. „mokre do mokrego“ do ok. 120 minut po naniesieniu pierwszej warstwy i po częściowym odparowaniu rozpuszczalników
 • farbę nanosi się krzyżowym natryskiem lub równoległymi pasami, aby uzyskać równomierne warstwy
 • problematyczne miejsca (rogi, krawędzie, spawy, połączenia ...) pokryć farbą jako pierwsze. Dopiero po zaschnięciu tej warstwy nanosi się farbę na całą powierzchnię (łącznie z już pokrytymi problematycznymi miejscami)
 • szybkość zasychania zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i grubości warstwy
 • ostateczne właściwości powłoka uzyska po całkowitym utwardzeniu, które trwa ok. 5-7 dni

S 2029 PROFI METAL

SYNTETYCZNA SZYBKOSCHNĄCA FARBA POWIERZCHNIOWA DO METALI, Z POŁYSKIEM

Skład: Zawiesina pigmentów w roztworze żywicy alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków wysuszających i dodatków uszlachetniających.

Odcienie: Normalizowane odcienie według obowiązującej oferty cennikowej, (na życzenie klienta można wyprodukować na PTA szeroką skalę odcieni RAL).

Przeznaczenie: Farba powierzchniowa S 2029 PROFI METAL jest przeznaczona do wykańczania powierzchni metali, zwłaszcza w przypadku wymagania szybkiego zasychania, wysokiego połysku i dobrej odporności na czynniki atmosferyczne. Jest przeznaczona do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach. Stosuje się do odnawiania i utrzymania starszych powłok olejnych i syntetycznych. Nanosi się na powierzchnie metalowe pokryte podkładową antykorozyjną farbą podkładową w 1 – 2 warstwach w interwale minimalnie 12 godzin. Farba S 2029 nadaje się do lakierowania wyrobów i powierzchni, które pośrednio stykają się z artykułami spożywczymi, paszami i wodą pitną

Rozcieńczalnik: S 6005 do nanoszenia pędzlem, S 6001 do natrysku.

Przygotowanie farby przed nanoszeniem: Opakowanie otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Zawartość dokładnie rozmieszać tak, aby na dnie nie został żaden osad. Nie mieszać za szybko, aby do farby nie zamieszać za dużo powietrza. Po otwarciu oryginalnych opakowań należy jak najszybciej zużyć zawartość. Nie zużytą farbę przechowywać w szczelnym opakowaniu z jak najmniejszą warstwą powietrza na poziomem farby.

Zalecane warunki aplikacji:

 • przygotowanie podkładu – podkład musi być suchy, czysty, oczyszczony od ewentualnych tłuszczów i pokryty odpowiednią farbą podkładową
 • optymalna temperatura otoczenia i powierzchni wynosi 15 - 25 oC
 • minimalna temperatura wynosi ogólnie 5 o C i musi wynosić min. 3 oC powyżej punktu rosy
 • maksymalna wilgotność względna powietrza wynosi 75 %
 • do rozcieńczania farby aplikowanej natryskiem, w miesiącach letnich zaleca się rozcieńczalnik S 6005 (zapewnia lepsze rozprowadzanie po podkładzie, ograniczenie tworzenia „mgły”), w okresie zimowym rozpuszczalnik S 6001 (szybkie zasychanie, ograniczenie ściekania)
 • poszczególne warstwy S 2029 można pokryć następną warstwą tzw. „mokre do mokrego“ po ok. 30 - 60 minutach przy DFT 40 µm
 • jeżeli nie chodzi o aplikację natryskiem „mokre do mokrego“, zalecamy aplikację następnej warstwy po 16 godzinach (min. 12 godzin)
 • nanosząc następną warstwę, w interwale ponad 3 dni, należy lekko przeszlifować podkład (papier ścierny nr 320 i więcej)
 • farbę nanosi się krzyżowym natryskiem lub równoległymi pasami, aby uzyskać równomierne warstwy
 • problematyczne miejsca (rogi, krawędzie, spawy, połączenia ...) pokryć farbą jako pierwsze. Dopiero po zaschnięciu tej warstwy nanosi się farbę na całą powierzchnię (łącznie z już pokrytymi problematycznymi miejscami)
 • szybkość zasychania zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i grubości warstwy
 • ostateczne właściwości powłoka uzyska po całkowitym utwardzeniu, które trwa ok. 10 dni

Drewno

Dział produktów do drewna

więcej ...

Przemysł

Dział produktów dla przemysłu

więcej ...

Budownictwo

Dział produktów dla budownictwa.

więcej ...