POLIURETANY

U 2008 AXAPUR PRIMER

POLIURETANOWA DWUSKŁADNIKOWA PODKŁADOWA FARBA ANTYKOROZYJNA DO ŻELAZA I METALI LEKKICH

Skład: Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych, z dodatkiem specjalnych adytyw i antykorozyjnym składnikiem (fosfat cynku 10 % i organiczne inhibitory korozji). Farba U 2008 nie zawiera związków metali ciężkich .

Odcienie: Według aktualnej oferty cennikowej.

Przeznaczenie: Farba U 2008 AXAPUR PRIMER jest przeznaczona do nanoszenia warstw podkładowych wyrobów ze stali, stali cynkowanej (łącznie ze świeżo cynkowanymi ogniowo materiałami), aluminium i metali lekkich. Można stosować pod wszystkie typy poliuretanowych, akryl uretanowych, akrylowych i syntetycznych farb powierzchniowych. AXAPUR PRIMER wyróżnia się wysoką przyczepnością do podkładu, szybkim wysychaniem i wyborną odpornością mechaniczną i chemiczną.

Nanoszenie: Pistoletem lub pędzlem.
Rozcieńczalnik: U 6002
Utwardzacz: U 7002, 7008
Stosunek mieszania:
 • z utwardzaczem: U 2008 20 części wagowych 10 części wagowych
 • U 7002 1 część wagowa
 • U 7008 1 część wagowa
Z mieszaniną z utwardzaczem rozcieńczoną rozcieńczalnikiem U 6002 na 20 s/4 mm przy 20 °C można pracować 5 godzin. Zalecamy aplikację ok. 10 minut po zmieszaniu z utwardzaczem, rozcieńczeniu i rozmieszaniu przy temperaturze powietrza i malowanej powierzchni w granicach 15–25 °C. Użyte narzędzia i urządzenia należy natychmiast oczyścić odpowiednim rozcieńczalnikiem. (Np. C 6000 – nie można go używać do rozcieńczania farby U 2008!).

Przygotowanie farby przed nanoszeniem: Opakowanie otworzyć bezpośrednio przed użyciem i dokładnie rozmieszać zawartość tak, aby na dnie nie został żaden osad. Nie mieszać za szybko, aby do farby nie wmieszać za dużo powietrza. Po otwarciu oryginalnego opakowania zawartość należy zużyć jak najszybciej. Nie zużytą farbę przechowywać w szczelnym opakowaniu z jak najmniejszą warstwą powietrza nad powierzchnią farby.

Zalecane warunki aplikacji:
 • Przygotowanie powierzchni – podkład musi być suchy, czysty, pozbawiony ewentualnych tłuszczów i resztek rdzy. W przypadku nanoszenia warstwy antykorozyjnej na stal obowiązuje oczyszczenie min. mechanicznie na St. 3, optymalne właściwości antykorozyjne uzyskuje się po piaskowaniu na Sa 2,5.
 • Optymalna temperatura otoczenia i powierzchni wynosi 18 - 25 oC i musi być min. 3 oC nad punktem rosy
 • Minimalna temperatura wynosi ogólnie 15 oC
 • Maksymalna wilgotność względna powietrza wynosi 75 %
 • Konieczne jest przestrzeganie stosunku mieszania i uwzględnienie czasu pracy z mieszanką ok. 5 godzin przy 20 oC
 • Czas pracy z namieszaną farbą z utwardzaczem zmienia się w zależności od temperatury oraz całkowitej ilości namieszanej farby
 • Najlepszym sposobem nanoszenia jest natrysk pistoletem
 • Malowanie pędzlem jest wskazane przede wszystkim w przypadku małych powierzchni i napraw
 • W razie potrzeby można poszczególne warstwy U 2008 nanosić na siebie tzw. „mokra do mokrej“ co ok. 10 - 60 minut przy DFT 40 µm
 • Farbę nanosi się natryskując na krzyż lub równoległymi pasami, aby uzyskać równomierną warstwę
 • Problematyczne miejsca (rogi, krawędzie, spawy, połączenia…) pokrywa się farbą najwcześniej. Dopiero po zaschnięciu tej warstwy pokrywa się całą malowaną powierzchnię (łącznie z już pokrytymi problematycznymi miejscami)
 • Jeżeli nie chodzi o aplikację natryskiem „mokra do mokrej“, zalecamy aplikację następnej warstwy farb PUR po 2-3 godzinach
 • Wykończenie farbami powierzchniowymi: syntetyczne – min. 24 godzin, nitro – min. 48 godzin
 • Prędkość wysychania zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i grubości warstwy
 • Ostateczne właściwości warstwa uzyska po całkowitym utwardzeniu, które trwa ok. 3 dni

U 2218 AXAPUR

POLIURETANOWA GRUNTOAMALIJA DWUSKŁADNIKOWA DO ŻELAZA I METALI LEKKICH W POŁYSKU I PÓŁMACIE.

Skład: zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem adytyw i składnika antykorozyjnego (fosfat cynku i organiczne inhibitory korozji). Farba U 2218 nie zawiera związków metali ciężkich.

Odcień: Podstawowy szereg odcieni (duże opakowania przemysłowe) według obowiązującej oferty cenowej. Na urządzeniu tonującym systemu MULTICOLOR 2001 można z 5 podstawowych baz i 14 - 16 past tonujących COLORTREND DECO przygotować kilka tysięcy odcieniu według wzorników EUROTREND, NCS 2, RAL, COLORLAK i HET CS III, … i innych według życzenia klienta. Dla systemu COLORTREND są przeznaczone bazy od 0006 do 0010.

Przeznaczenie: Farba U 2218 jest przeznaczona do nanoszenia warstw podkładowych i powierzchniowych na wyroby ze stali, stali cynkowanej łącznie z materiałami świeżo cynkowanymi ogniowo, aluminium i metali lekkich. W 1-2 warstwach pełni jednocześnie funkcję wysokiej jakości farby podkładowej i powierzchniowej. Grubość jednej warstwy, w zależności od sposobu aplikacji, wynosi 40-80 µm. Szerokie zastosowanie od malowania mieszkalnych i transportowych kontenerów, palet, poszyć i konstrukcji hal, słupów oświetleniowych, pokryw maszyn i urządzeń po rynny, dachy i parapety. U 2218 charakteryzuje wysoka odporność (mechaniczna i chemiczna) oraz wyjątkowa stałość w warunkach działania czynników atmosferycznych.

Nanoszenie: natrysk, pędzlem.
Rozcieńczalnik: U 6002.
Utwardzacz: U 7002.

Stosunek mieszania:
 • U 2218 10 części wag. 5 części wag.
 • U 7002 1 część wag.
 • U 7008 1 część wag.
  • Z namieszaną farbą z utwardzaczem (rozcieńczoną na 20 s/4 mm przy temperaturze 20 °C) można pracować 5 godz. Zalecamy aplikację 10-20 minut po zmieszaniu z utwardzaczem, rozcieńczeniu i dokładnym rozmieszaniu, przy temperaturze powietrza i malowanej powierzchni w granicach 15-25 °C. Użyte narzędzia należy natychmiast po pracy oczyścić rozcieńczalnikiem C 6000.

   Przygotowanie farby przed nanoszeniem: Opakowanie otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Zawartość dokładnie rozmieszać tak, aby na dnie nie został żaden osad. Nie mieszać za szybko, aby do farby nie wmieszać za dużo powietrza. Po otwarciu oryginalnego opakowania zawartość należy jak najwcześniej zużyć. Nie zużytą farbę przechowywać w szczelnym opakowaniu z jak najmniejszą warstwą powietrza nad powierzchnią farby.

   Zalecane warunki aplikacji:
   • Przygotowanie podkładu – podkład musi być suchy, czysty, pozbawiony ewentualnych tłuszczów i resztek rdzy. W przypadku warstwy antykorozyjnej na stali obowiązuje oczyszczenie min mechanicznie na St. 3, optymalne właściwości antykorozyjne uzyskuje się po piaskowaniu na Sa 2,5.
   • Optymalna temperatura otoczenia i powierzchni wynosi 18 - 25 oC i musi być min. 3 oC powyżej punktu rosy
   • Minimalna temperatura wynosi ogólnie 15 oC
   • Maksymalna wilgotność względna powietrza wynosi 75 %
   • Należy dotrzymywać stosunek mieszania z utwardzaczem i liczyć się z czasem pracy z mieszanką z utwardzaczem ok. 5 godzin przy 20 oC
   • Czas pracy z mieszanką z utwardzaczem zależy od temperatury i całkowitej namieszanej ilości farby
   • Najlepszym sposobem nanoszenia jest natrysk
   • W razie potrzeby można poszczególne warstwy U 2218 nanosić tzw. „mokra do mokrej“ po ok. 20 - 50 minutach przy DFT 40-50 µm
   • Farbę nanosi się natryskiem na krzyż lub w równoległych pasach, aby uzyskać równomierną warstwę
   • Problematyczne miejsca (rogi, krawędzie, spawy, połączenia…) pokrywa się jako pierwsze. Dopiero po zaschnięciu tej warstwy pokrywa się całą malowaną powierzchnię (łącznie z już pokrytymi problematycznymi miejscami)
   • Jeżeli nie chodzi o aplikację natryskiem „mokra do mokrej“, zalecamy nanoszenie następnej warstwy U 2218 min. po 12 - 24 godzinach
   • Prędkość zasychania zależy od warunków klimatycznych i grubości warstwy
   • Ostateczne właściwości powłoka uzyskuje po ok. 7 dniach dojrzewania

U 2060 AXAPUR

AKRYLURETANOWA FARBA POWIERZCHNIOWA NIE ŻÓŁKNĄCA Z POŁYSKIEM

Skład: Zawiesina pigmentów nieorganicznych i organicznych w roztworze specjalnych żywic w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem adytyw uszlachetniających i plastyfikatorów.

Odcienie: Bez zawartości ołowiu i chromu według obowiązującego cennika. Na przemysłowym urządzeniu tonującym systemu PTA można z 2 podstawowych baz (R006 i R008) oraz 14 - 18 past tonujących do przemysłowego tonowania przygotować kilka tysięcy odcieni według wzorników EUROTREND, NCS 2, RAL, COLORLAK.

Przeznaczenie: Farba U 2060 AXAPUR jest przeznaczona do końcowego wykańczania powierzchni wyrobów z wymaganiem wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne, kredowanie, żółknięcie, promieniowanie UV, ścieranie i działanie środków czyszczących i chemikaliów. Stosuje się na samoloty, środki transportu, urządzenia maszynowe, zasobniki, konstrukcje itp. Można ją aplikować również na tworzywa (twarda pianka PUR, nie zmiękczany PVC, ABS, itp.) U 2060 nadaje się do malowania wyrobów i powierzchni, które pośrednio stykają się z artykułami spożywczymi, paszami i wodą pitną

Nanoszenie: Natryskiem, pędzlem: Natryskiem, np. techniką „mokry do mokrego”, po częściowym odparowaniu większości rozpuszczalników z poprzedniej warstwy, tj. za 10-30 minut. Drugą warstwę można nanosić również po dokładnym utwardzeniu pierwszej warstwy – na utwardzanie ma wpływ temperatura, rozcieńczanie farby, grubość warstwy, intensywność odsysania par – należy sprawdzić w realnych warunkach.

Rozcieńczalnik: U 6002

Utwardzacz: U 7002

Stosunek mieszania z utwardzaczem:
 • U 2060 10 części wagowych 7,5 części objętościowych
 • U 7002 1 część wagowa 1 część objętościowa
Czas pracy z mieszanką z utwardzaczem wynosi 5 godzin w temperaturze 20°C. Zalecamy aplikację 20 minut po zmieszaniu z utwardzaczem, rozcieńczeniu i dokładnym rozmieszaniu przy temperaturze powietrza i pokrywanej powierzchni 15 - 25°C. Użyte narzędzia należy natychmiast po skończeniu pracy oczyścić za pomocą rozcieńczalnika C 6000 lub preparatu P 8500.

Przygotowanie farby przed nanoszeniem: Opakowanie otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Zawartość dokładnie rozmieszać tak, aby na dnie nie został żaden osad. Nie mieszać za szybko, aby do farby nie zamieszać za dużo powietrza. Po otwarciu oryginalnych opakowań należy jak najszybciej zużyć zawartość. Nie zużytą farbę przechowywać w szczelnym opakowaniu z jak najmniejszą warstwą powietrza na poziomem farby.

Zalecane warunki aplikacji:
 • przygotowanie podkładu – podkład musi być suchy, czysty, oczyszczony od ewentualnych tłuszczów i pokryty odpowiednią farbą podkładową
 • optymalna temperatura otoczenia i powierzchni wynosi 18 - 28 °C i musi być min. 3 oC powyżej punktu rosy
 • minimalna temperatura wynosi ogólnie 15°C
 • maksymalna wilgotność względna powietrza wynosi 75 %
 • należy dotrzymywać stosunku utwardzania i liczyć się z czasem pracy NS 5 godzin przy 20° C
 • czas pracy z mieszanką z utwardzaczem zmienia się w zależności od temperatury i całkowitej ilości mieszanki
 • po zmieszaniu z utwardzaczem i rozcieńczeniu należy pozostawić mieszankę na ok. 20 minut w celu odprowadzenia powstałego CO2 i powietrza.
 • najlepszym sposobem aplikacji jest natrysk pistoletem, pędzel, ewentualnie wałek jest przeznaczony przede wszystkim do malowania małych powierzchni i naprawy uszkodzonych powłok
 • rozcieńczalnik U 6002 jest przeznaczony do rozcieńczania farby aplikowanej pistoletem, pędzlem lub wałkiem
 • poszczególne warstwy U 2060 można pokryć następną warstwą tzw. „mokre do mokrego“ po ok. 10 - 60 minutach przy DFT 40 µm
 • jeżeli nie chodzi o aplikację natryskiem „mokre do mokrego“, zalecamy aplikację następnej warstwy po 24 godzinach (wypróbować w zależności od rzeczywistych warunków)
 • nanosząc następną warstwę (po ponad 24 godzinach), oprócz sposobu „mokre do mokrego”, należy lekko przeszlifować podkład (np. papier ścierny nr 320 i więcej)
 • szybkość zasychania zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i grubości warstwy
 • ostateczne właściwości powłoka uzyska po całkowitym utwardzeniu, które trwa ok. 7 dni

U 2054 AXAPUR

POLIURETANOWA FARBA POWIERZCHNIOWA DWUSKŁADNIKOWA, NIE ŻÓŁKNĄCA Z POŁYSKIEM

Skład: Zawiesina pigmentów w roztworze nasyconych żywic poliestrowych w rozpuszczalnikach organicznych.

Odcienie: Bez zawartości chromu i ołowiu i specjalne warianty przemysłowe z zawartością chromu i ołowiu, według obowiązującej oferty cenowej. Tonowanie za pomocą PTA – odcienie według zapotrzebowania.

Przeznaczenie: U 2054 AXAPUR jest przeznaczona do wykańczania powierzchni przedmiotów z wysokimi wymaganiami w zakresie odporności na czynniki atmosferyczne, mechaniczne obciążenie, działanie substancji chemicznych i środków czyszczących oraz działanie promieniowania UV. Stosuje się na samoloty, pojazdy kolejowe, autobusy, samochody ciężarowe, urządzenia maszynowe itp. Nanosić najlepiej natryskiem. Pokrywanie U 2054 (tylko w przypadku natrysku) drugą warstwą przeprowadza się sposobem „mokry do mokrego“, po częściowym odparowaniu rozpuszczalników z poprzedniej warstwy (tj. w interwale ok. 30 - 60 minut) lub po dokładnym utwardzeniu i przeszlifowaniu pierwszej warstwy. Drugi sposób aplikacji należy zawsze sprawdzić w zależności od konkretnych warunków wysychania powłoki.

Na przemysłowym urządzeniu tonującym systemu PTA można z 2 podstawowych baz (R006 i R008) oraz 14 - 18 past tonujących do przemysłowego tonowania przygotować kilka tysięcy odcieni według wzorników EUROTREND, NCS 2, RAL, COLORLAK.

Użyte narzędzia należy natychmiast po skończeniu pracy oczyścić za pomocą rozcieczalnika C 6000 lub preparatu P 8500. Nanoszenie: Natryskiem.
Rozcieńczalnik: U 6002
Utwardzacz: U 7002
Stosunek mieszania z utwardzaczem:
 • U 2054 4 części wagowe 7 części objętościowych
 • U 7002 1 część wagowa 2 części objętościowe
Czas pracy z mieszanką z utwardzaczem wynosi 5 godzin i zależy od temperatury, stopnia rozcieńczenia i odcienia farby. Zalecamy aplikację 20 minut po zmieszaniu z utwardzaczem i ewentualnym rozcieńczeniu przy temperaturze powietrza i pokrywanej powierzchni 15 - 25°C.

Przygotowanie farby przed nanoszeniem: Opakowanie otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Zawartość dokładnie rozmieszać tak, aby na dnie nie został żaden osad. Nie mieszać za szybko, aby do farby nie zamieszać za dużo powietrza. Po otwarciu oryginalnych opakowań należy jak najszybciej zużyć zawartość, najlepiej do następnego dnia. Nie zużytą farbę przechowywać w szczelnym opakowaniu z jak najmniejszą warstwą powietrza nad poziomem farby.

Zalecane warunki aplikacji:
 • przygotowanie podkładu – podkład musi być suchy, czysty, oczyszczony od ewentualnych tłuszczów i pokryty odpowiednią farbą podkładową
 • optymalna temperatura otoczenia i powierzchni wynosi 18 - 28 °C i musi być min. 3 oC powyżej punktu rosy
 • minimalna temperatura wynosi ogólnie 15°C
 • maksymalna wilgotność względna powietrza wynosi 75 %
 • należy dotrzymywać stosunku utwardzania i liczyć się z czasem pracy NS 5 godzin przy 20° C
 • czas pracy z mieszanką z utwardzaczem zmienia się w zależności od temperatury i całkowitej ilości mieszanki
 • po zmieszaniu z utwardzaczem należy pozostawić mieszankę na ok. 20 minut w celu odprowadzenia powstałego CO2 i powietrza.
 • najlepszym sposobem nanoszenia aplikacji jest natrysk
 • rozcieńczalnik U 6002 jest przeznaczony do rozcieńczania farby aplikowanej pistoletem, pędzlem lub wałkiem
 • poszczególne warstwy U 2054 można pokryć następną warstwą tzw. „mokre do mokrego“ po ok. 10 - 60 minutach przy DFT 40 µm
 • jeżeli nie chodzi o aplikację natryskiem „mokre do mokrego“, zalecamy aplikację następnej warstwy po 24 godzinach (wypróbować w zależności od rzeczywistych warunków)
 • nanosząc następną warstwę, oprócz sposobu „mokre do mokrego”, należy lekko przeszlifować podkład (np. papier ścierny nr 320 i więcej)
 • farbę nanosi się krzyżowym natryskiem lub równoległymi pasami, aby uzyskać równomierne warstwy
 • problematyczne miejsca (rogi, krawędzie, spawy, połączenia ...) pokryć farbą jako pierwsze. Dopiero po zaschnięciu tej warstwy nanosi się farbę na całą powierzchnię (łącznie z już pokrytymi problematycznymi miejscami)
 • szybkość zasychania zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i grubości warstwy
 • ostateczne właściwości powłoka uzyska po całkowitym utwardzeniu, które trwa ok. 10 dni.

Drewno

Dział produktów do drewna

więcej ...

Przemysł

Dział produktów dla przemysłu

więcej ...

Budownictwo

Dział produktów dla budownictwa.

więcej ...