EPOKSYDY

S - 2318 EPAX

EPOKSYDOWA JEDNOWARSTWOWA ANTYKOROZYJNA DWUSKŁADNIKOWA FARBA PODKŁADOWA

Skład: zawiesina pigmentów bez zawartości ołowiu i chromu w roztworze nisko molekularnej żywicy epoksydowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem adytyw i składnika antykorozyjnego (fosfat cynku) oraz organicznych inhibitorów korozji.

Odcienie: Według aktualnej oferty cennikowej

Przeznaczenie: Farba S 2318 EPAX jest przeznaczona do nanoszenia podkładowych powłok antykorozyjnych na podkłady metalowe – stal, aluminium, oksydowany cynk itp. Na zewnątrz i we wnętrzach. System można dokończyć farbami epoksydowymi, poliuretanowymi, akryl uretanowymi, ew. akrylowymi i nitro kombinacyjnymi. W deklarowanych wariantach, przy grubości 120 µm, S 2318 EPAX można stosować we wnętrzach jako farbę jednowarstwową.(Utwardzacz U 7308 dla temeperatur ok. 0°C i bardzo szybkego schniecia).

Nanoszenie: natryskiem, pędzlem na suchy i czysty metal przy temperaturze 18 – 25 oC.

Rozcieńczalnik: S 6300.
Utwardzacz: S 7307, S 7308
Stosunek mieszania:
EPAX S 2318 6 części wag. 9 części wag
S 7307 1 część wagowa
S 7308 1 część wagowa
Z mieszanką utwardzaczem można pracować przy 20 °C minimalnie 5 godzin.

Przygotowanie farby przed nanoszeniem: Opakowanie otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Zawartość dokładnie rozmieszać tak, aby na dnie nie został żaden osad. Nie mieszać za szybko, aby do farby nie zamieszać za dużo powietrza. Po otwarciu oryginalnego opakowania zawartość należy zużyć jak najszybciej. Nie zużytą farbę przechowywać w szczelnym opakowaniu z jak najmniejszą warstwą powietrza nad powierzchnią farbą.

Zalecane warunki aplikacji:

 • Przygotowanie podkładu – podkład musi być suchy, czysty, pozbawiony ewentualnych tłuszczów i resztek rdzy, optymalne właściwości antykorozyjne uzyskuje się po piaskowaniu na Sa 2,5.
 • Optymalna temperatura otoczenia i powierzchni wynosi 18 - 25 oC
 • Minimalna temperatura wynosi ogólnie 15 oC i musi być min. 3 oC powyżej punktu rosy
 • Maksymalna wilgotność względna powietrza wynosi 75 %
 • Należy dotrzymywać stosunek mieszania i uwzględniać czas pracy z namieszaną farbą 5 godzin przy 20 oC
 • Czas pracy z namieszaną farbą zmienia się w zależności od temperatury i całkowitej namieszanej ilości farby
 • Farbę nanosi się natryskiem na krzyż lub w równoległych pasach, aby uzyskać równomierną warstwę
 • Problematyczne miejsca (rogi, krawędzie, spawy, połączenia…) pokrywa się farbą najwcześniej. Dopiero po zaschnięciu tej warstwy pokrywa się całą malowaną powierzchnię (łącznie z już pokrytymi problematycznymi miejscami)
 • Jeżeli nie chodzi o aplikację natryskiem „mokra do mokrej“ zalecamy nanoszenie ewentualnej następnej warstwy S 2318 po 24 godzinach
 • Wykończenie S 2318 farbami powierzchniowymi (PUR, epoksydowe) zalecamy po 24 godzinach
 • Prędkość wysychania zmienia się w zależności od warunków klimatycznych i grubości warstwy
 • Wysychanie można przyspieszyć podgrzewając na temperaturę 60 – 80 oC przez czas 60 – 40 minut
 • Ostateczne właściwości warstwa uzyska po całkowitym utwardzeniu, które trwa ok. 7 dni

S 2335 EPAX

EPOKSYDOWA FARBA BARIEROWA DWUSKŁADNIKOWA

Skład: Zawiesina nieorganicznych pigmentów barierowych z nadwyżką miki żelaznej bez zawartości ołowiu i chromu, w roztworze molekularnej żywicy epoksydowej w organicznych rozpuszczalnikach z dodatkiem Additivu.

Odcienie: Zgodnie z aktualną ofertą.

Zastosowanie: Farba S 2335 jest międzywarstwą lub farbą kryjącą w 2-komponentowych antykorozyjnych systemach epoksydowych. W wyniku długotrwałego działania promieni UV na materiał lakierniczy na powierzchni pojawią się efekty kredowania. Nie ma to jednak wpływu na właściwości antykorozyjne. S 2335 EPAX można także stosować pod kryjące farby PU. Specjalnie dobrane pigmenty barierowe są gwarancją na to, że farba utworzy hermetyczny film, który podniesie właściwości antykorozyjne systemu lakierniczego. Z tego względu można stosować ją z powodzeniem jako międzywarstwę lub farbę kryjącą w systemach epoksydowych do malowania metalowych mostów, konstrukcji stalowych, rurociągów, kontenerów, jak i pojemników w zanieczyszczonej atmosferze chemicznych zakładów. Jest wykończeniem systemów lakierniczych na farbę S 2335 epoksydową, poliuretanową i akrylową. S 2335 nie można używać do malowania powierzchni i wyrobów mających bezpośredni kontakt z żywnością, paszami i wodą pitną. Do tych celów nie została testowana.


Aplikacja: Aplikacji dokonujemy za pomocą natrysku, pędzla na czystej, odtłuszczonej powierzchni w temp. 18-25 °C w 1-2 warstw. Minimalna temperatura otoczenia i podłoża dla farby S 2335 z utwardzaczem S 7307 to +10°C lub przy użyciu utwardzacza S 7308 do 0 °C. Temperatura pomalowanej powierzchni musi wynosić min +3 °C powyżej punktu rosy i nie może być mokra ani chropowata. Proszę wymieszać farbę S 2335 przed użyciem i dodać utwardzacza S 7307 lub S 7308. Mieszaninę należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby w celu uzyskania odpowiedniej lepkości dodać rozpuszczalnika S 6300. Przy użyciu utwardzacza S 7307 w temperaturze 20 °C podatność mieszaniny na obróbkę wynosi min 8 godzin; film jest elastyczny, a powłoka schnie dłużej. Natomiast przy zastosowaniu utwardzacza S 7 308 w temperaturze 20 °C podatność mieszaniny na obróbkę to 7 godzin. Dlatego należy przygotowywać takie ilości, które zużyjemy w tym czasie. Zaleca się w przypadku gdy czas od nałożenia pierwszej powłoki jest bardzo długi by usunąć zanieczyszczenia z powierzchni i delikatnie przeszlifować. Po czym nakładamy kolejną warstwę po 24 godzinach – chyba, że stosujemy natrysk metodą „mokre na mokre”. Minimalna grubość suchego filmu wynosi 80 µm. Zaleca się ponowne przemalowanie farby S 2335 farbę nawierzchniową po 24 godzinach.

Rozpuszczalnik: S 6300
Utwardzacz: S 7307, S 7308
Stosunek mieszania:
S 2335 5 części wagowo 3 części objętościowo
S 7307 5 części wagowo 1 części objętościowo
lub
S 2335 8 cz. wagowo 100 cz. objętościowo
S 7308 1 cz. wagowo 24 cz. objętościowo
Podatność mieszaninu na obróbkę w temp. 20 °C dla S 7307 max. 8 godzin.
Podatność mieszaniny na obróbkę w temp. 20 °C dla S 7308 max. 7 godzin.


Przykład procedury nanoszenia:
* Malowanie konstrukcji, która jest odporna na środowisko zasadowe:
1. 1x EPAX S 2318, Schnięcie 24 godzin
2. 1-2x EPAX S 2335, czas schnięcia 24 godzin
3. 2x EPAX S 2381 pędzlem w interwale 24 godzin lub 3 x EPAX S 2381 natrysk w interwale 12 godzin
Jakość systemu producent gwarantuje pod warunkiem użycia podanych materiałów i postępowania zgodnie z przepisanymi procedurami aplikacji.


Właściwości materiału lakierniczego:
Czas wypływu z miarki otworem Ø 6 mm min. 150 s do uzyskania thixotropowości
Zawartość nielotnych składników min. 79 % wagowo
VOC mieszanki z utwardzaczem max. 200 g/kg
Lotnego węgla organiczenego w mieszance z utwardzaczem max. 170 g/kg
Gęstość ok. 1,69 g/cm3
Zasychanie stopień 1 max. 2 godziny
stopień 4 max. 24 godziny

Właściwości zaschniętej powłoki:
Połysk stopień 2-4
Siła krycia stopień 1-2
Twardość przyrządu wahadłem min. 30 %
Przyczepność stopień 1

Wydajność: 5,1-5,3 m2 (S 7307) lub 4,4-4,6 m2/kg (S 7308) w jednej warstwie przy grubości zaschniętej powłoki 80 µm; 7,5-7,7 m2 (S 7307) lub 7,1-7,3 m2/l (S 7308) utwardzonej mieszanki.

S 2381 EPAX

EPOKSYDOWA DWUSKŁADNIKOWA FARBA POWIERZCHNIOWA, Z POŁYSKIEM

Skład: Zawiesina pigmentów nieorganicznych i organicznych w roztworze żywicy epoksydowej w rozpuszczalnikach organicznych.

Odcienie: Według obowiązującej oferty cenowej, ewentualnie do uzgodnienia.

Przeznaczenie: S 2381 jest przeznaczona do powierzchniowego malowania z połyckiem metali, betonu, drewna, ścian i niektórych tworzyw sztucznych. Doskonale utwardzona powłoka jest odporna na chemikalia (głównie alkaliczne), środki czyszczące, oleje, wilgoć i wiele rozpusczalników. Pod wpływem czynników atmosferycznych z czasem następuje strata połysku filmu i kredowanie, co nie pogarsza jednak właściwości ochronnych wykończenia powierzchni. W odcieniach 1028, 1999, 4385, 5080, 5158, 6010 i 6650 nie może być użyta do malowania wyrobów, które stykają się bezpośrednio z artykułami spożywczymi, paszami i wodą pitną. Do podanych celów nie była testowana, oprócz odcienia 1000, który był testowany i spełnia wymagania dotyczące krótkotrwałego kontaktu z ciepłą i gorącą wodą użytkową. Na przemysłowym urządzeniu tonującym systemu (PTA) można z 2 podstawowych baz (R006 i R008) oraz 14 - 18 past tonujących do przemysłowego tonowania przygotować kilka tysięcy odcieni według wzorników EUROTREND, NCS 2, RAL, COLORLAK.

Nanoszenie: Natryskiem, pędzlem lub polewaniem. Nanosić na czstą, suchą i odtłuszczoną powierzchnię, pokrytą farbą podkładową S 2318, przy temperaturze 15-25 °C. Powłoka zasycha po 24 godzinach. Zasychanie powłoki można przyspieszyć dosuszaniem w temperaturze 50-80 °C przez czas 30 - 60 minut.

Rozcieńczalnik: S 6300.

Utwardzacz: S 7308, S 7307

Stosunek mieszania z utwardzaczem:
 • S 2381 3 części wagowe 12 części objętościowych
 • S 7307 1 część wagowa 5 części objętościowych
 • lub S 2381 5 części wagowe 10 części objętościowych
 • S 7308 1 część wagowa 3 części objętościowych

Czas pracy z mieszanką z utwardzaczem wynosi 8 godzin w temperaturze 20°C.

Przykład procedury nanoszenia:
* Malowanie konstrukcji w zasadowym środowisku
 • 1x EPAX S 2318, schnięcie 24 godziny
 • 2x EPAX S 2381 pędzlem w interwale 24 godzin lub 3x EPAX S 2381 natryskiem w interwale 12 godzin


Jakość systemów lakierniczych producent gwarantuje pod warunkiem, że zostaną użyte podane materiały oraz zostanie dotrzymana przepisana procedura aplikacji.

Właściwości farby:
 • Czas wypływu otworem 4 mm, minimalnie 30 s
 • Zawartość składników nie lotnych 68-77 % wag.
 • VOC (=zawartość lotnych substancji organicznych) z utwardzaczem maks. 320 g/kg
 • Gęstość ok. 1,35 g/cm3
 • Zasychanie stopień 1 maks. 2 godziny, stopień 4 maks. 24 godziny

Właściwości zaschniętego filmu:
 • Połysk stopień 1-2
 • Krycie stopień 1-2
 • Twardość przyrządem wahadłowym minimalnie 30 %
 • Przyczepność stopień 1-2
 • Wydajność: 11,0 – 13,0 m2 w jednej warstwie przy grubości zaschniętej warstwy 40m z 1 kg farby z utwardzaczem, ew. 13,5 – 15,5 m2 z 1 litra farby z utwardzaczem (w zależności od odcienia).
 • Opakowanie: Według aktualnej oferty

Drewno

Dział produktów do drewna

więcej ...

Przemysł

Dział produktów dla przemysłu

więcej ...

Budownictwo

Dział produktów dla budownictwa.

więcej ...